ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า :   ผู้ใช้ระบบ:  |  ช่องทางปัจจุบัน: » Call   เปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัว  
     
 
ชื่อ: นามสกุล:
เบอร์โทรศัพท์: มือถือ:
อายุ:
  ปี   เพศ:
กลุ่มอาชีพ:   เบี้ยประกันพิเศษตามอาชีพ:
ฐานภาษี: เบี้ยประกันเพิ่มพิเศษ (บาท):
     
 
เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ:
เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุทธิ:
เบี้ยประกันรวมสุทธิ:
จำนวนเงินเอาประกันภัย:   เบี้ยประกัน:  คำนวณทุนประกันย้อนกลับ:
วิธีการชำระเบี้ย:     
เบี้ยประกันชีวิต(ก่อนหักส่วนลด): 
ส่วนลดเบี้ยประกัน:

           
 (สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัย)

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมรวม:    บาท
ปิดหน้าต่างนี้
แบบประกัน:
อายุ: ปี
เพศ:

เบี้ยประกันที่ต้องการ : บาท
ทุนประกัน : บาท
ส่วนลด : บาท
ชื่อ: นามสกุล :
ชื่อ: นามสกุล:
อายุ: เพศ:
กลุ่มอาชีพ: ฐานภาษี:
วิธีการชำระเบี้ย :
ทุนประกันสัญญาหลัก : เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ :       
    เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุทธิ :       
    เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ :